Trang bị kiến thức và kỹ năng xây dựng bảng biểu, báo cáo khoa học; Hướng dẫn sử dụng phần mềm Visio; Kỹ năng soạn thảo bài thuyết trình trên PowerPoint; Kỹ năng sử dụng Excel cơ bản và chuyên sâu như: Pivot Table, Subtotal, Thống kê, Marcro, Flash fill, Conditional formatting, Index, các phím tắt thường dùng, protect công thức, hàng, cột...

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT

Ngày 21/6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch xác định rõ Chứng chỉ Ứng Dụng CNTT sẽ là chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT mới trong hệ thống giáo dục quốc dân, thay thế cho Chứng chỉ A/B/C trước đây.

1.  Chứng chỉ Ứng Dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao

a)  Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản: 

-  Được cấp cho thí sinh khi thi đạt 6 mô đun cơ bản sau theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản:

  • Mô đun 1: Hiểu biết về Công nghệ thông tin (IU1)
  • Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản (IU2)
  • Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (IU3)
  • Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản (IU4)
  • Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (IU5)
  • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6).

-  Sở hữu chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản đồng nghĩa với việc bạn phải nắm vững những kiến thức nền tảng cơ bản về CNTT, hiểu và thực hiện được các thao tác cơ bản trên máy tính, biết cách sử dụng và khai thác Internet an toàn và sử dụng thành thạo bộ phần mềm văn phòng thông dụng (Microsoft Word, Excel, Powerpoint) trong các tình huống phổ biến. Những kiến thức trong 6 mô đun này tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ hữu ích trong thực tế. Bạn có thể xem thêm chi tiết các nội dung của chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tại đây

b)  Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao: 

-  Được cấp cho thí sinh đã có chứng chỉ Ứng Dụng CNTT Cơ bản, đồng thời thi đạt 03 mô đun trong số các mô đun gợi ý của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao. 

-  3 mô đun quan trọng và phổ biến nhất là những kỹ thuật nâng cao trong Tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel và Powerpoint). Nắm vững những mô đun này không chỉ giúp bạn thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng hơn, mà còn ứng dụng hiệu quả các kỹ năng này trong học tập, công việc và cuộc sống với những văn bản, bảng tính, bài trình chiếu ấn tượng, bắt mắt. Tham khảo thêm những nội dung quan trọng của chứng chỉ tại đây

2.  Đề thi Ứng Dụng CNTT theo Quy định mới

a) Đề thi gồm 02 bài thi: bài thi trắc nghiệm và bài thi thực hành; thi trên máy tính có nối mạng LAN (có máy chủ nội bộ lưu trữ). Hai bài thi này là bắt buộc, được thực hiện liên tiếp theo quy định của trung tâm sát hạch;

b) Bài thi trắc nghiệm do phần mềm tạo ra từ ngân hàng câu hỏi thi, được chấm tự động;

c) Bài thi thực hành do Ban Đề thi xây dựng dưới dạng tệp (file); kết quả bài thi thực hành do Ban Chấm thi chấm và được lưu vào các tệp trên máy chủ của mạng LAN. 

Khóa học này giúp người học hệ thống lại kiến thức, ôn thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Liên hệ: Trung tâm CNTT, Trường Đại học Hà Tĩnh

ĐT: 0888 564 858; 090 148 7576; 098 66 75 8 76

Mail: itc@htu.du.vn; Websie: itc.htu.edu.vn