Bỏ qua tin tức chung

Tin tức chung

Hình của Quản trị HTU
HTUeL-Help
Bởi Quản trị HTU - Saturday, 24 January 2015, 5:39 PM
 

Chào mừng các bạn đến với

"Hệ thống hỗ trợ Dạy và Học trực tuyến - Trường Đại học Hà Tĩnh"

Bullet Hỗ trợ kỹ thuật và phục hồi mật khẩu đăng nhập E-learning

Nếu có khó khăn về tài khoản đề nghị quý thầy cô liên hệ qua ĐT: 0393 887983 hoặc Email : elearning@htu.edu.vn

 

Bullet Sự thành công của hệ thống ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(223 từ)
 

Bỏ qua các khoá học hiện có

Các khoá học hiện có

Đây là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, g...
Khoá học
- Kết cấu của vi xử lý 80x86. - Lập trình hợp ngữ - ...
Khoá học
Hướng dẫn sử dụng hệ thống HTUeL dành cho Giảng viên
Khoá học
STUDENT’S QUESTIONNAIRE
Khoá học
Môn học TOEIC 2Lớp: Đại học khóa 7 Tài chính-NH; mã 1107...
Khoá học
Giáo viên: Đặng T. Hồng Ngọc
Khoá học
This is the last subject in a series of writing. This subject will hel...
Khoá học
This course is designed for students to be familiar with FCE Speaking ...
Khoá học
This course (Speaking B1) is designed to help students to improve spok...
Khoá học
This course is designed for IELTS Speaking  test at an intermedia...
Khoá học
This course is designed for beginning-level students of English as an ...
Khoá học
This course is designed for beginning-level students of English who ne...
Khoá học
This course is designed to train pre-service language teachers for sec...
Khoá học
This subject provides students with .dfjlfjldf
Khoá học
This course is designed for students of English of intermediate level ...
Khoá học
This course is to help students improve the reading skill at the upper...
Khoá học